O tom, že nielen v našom regióne je nutné čeliť fašistom v spoločnosti a na tribúnach sa dozvieš v tomto článku o londýnskych, antifašistických Clapton Ultras.

Takmer tri sezóny si antifašistickí fanúšikovia Clapton FC, malého klubu zo severo-západu Londýna, užívali futbal pri pive, pyrotechnike a choráloch bez rasizmu, sexizmu a homofóbie. Clapton ultras boli od začiatku skupina, ktorá verejne prezentovala svoje politické postoje. Ich vyjadrenie podpory Focus E15 Mothers (hnutie mladých slobodných matiek okupujúcich prázdne byty v Londýne, pozn. redakcie.), aktivizmu v meste a komunite, na nich na konci roku 2014 pritiahlo pozornosť zo strany miestnych terčov. Viacero jednotlivcov z rôznych skupín, či už fašistických hools, členov English Defense League (EDL), alebo členov miestnych, fašistických organizácií, sa spojilo proti Clapton Ultras.

Nieje to prvý krát v nedávnej histórií čo sa fašisti v Anglicku snažia zrušiť skupinu antifašistických fanúšikov. V roku 2013 brojili proti Inter Village Firm, skupine aktívnych, antifašistických fans, z klubu Mangotsfield United FC z Bristolu. Miesto konfrontácie, si fašisti zvolili “legislatívnu cestu” a podávali sťažnosti najprv na klub a potom na ligu, za používanie pyrotechniky, používanie politických symbolov.

Pár fotiek Clapton Ultras  z jesene 14/15 na ich domácom štadióne Old Spotted Dog  Ground

Podobnú taktiku zvolili fašisti aj v prípade Clapton Ultras, ale bez výsledne. To čo bolo úspešné v prípade Inter Village Firm v Bristole, sa v fašistom v Londýne nepodarilo. Sťažnosti na klub, boli zamietnuté a klub dokonca vydal vlastné stanovisko v ktorom vyjadrilo podporu fanúšikom: „V rámci klubu máme silný princíp ne-tolerovania diskriminácie alebo rasizmu v akejkoľvek forme.“ Po vyčerpaní “legálnych” pokusov, ostávalo terčom iba pokúsiť sa o fyzickú konfrontáciu.

Stalo sa tak na poslednom zápase jesennej časti, 20.12 keď Clapton hral na ihrisku Southend Mannor. Najprv  sa cez polčas pokúsila zaútočiť skupinka fašistov na členov Clapton Ultras, keď vyšli mimo štadión do obchodu. Ten sa pre fašistov ale skončil fiaskom a ich vodca a šéf skupiny South East Alliance, Paul Pitt, skončil na pohotovosti. Po konci zápasu, ešte zaútočila sedemčlenná skupina na členov Clapton Ultras, keď odchádzali zo štadióna. Tak ako počas polčasu, aj tu dostali príučku a radšej rýchlo ušli.

Chceme aspoň takto podporiť Clapton Ultras v boji proti anglickým fašistom a v ich snahe podporovať svoju klub v ne-rasistickej, ne-homofóbnej atmosfére s pyrom a hlasným hukotom.

Viac info nájdeš na linkoch (všetko po anglicky)

http://antifascistnetwork.org/2015/01/05/kick-off-at-clapton-fc/

https://libcom.org/news/fascists-are-trying-shut-down-clapton-ultras-24122014

http://claptonultras.tumblr.com/