UAFA CUP je medzinárodný, benefičný, antirasistický futbalový turnaj / D.I.Y. antifašistická akcia, ktorú organizujeme v rámci iniciatívy Tribúny sú naše spolu s Ultras Trenčín a OZ Légia Laugaricio už od roku 2013. Odvtedy sme celkovou sumou viac ako 9000 € podporili rôzne sociálne projekty, stíhaných antifašistov doma i v zahraničí, osoby v ťažkej životnej situácii, či Futbalovú komunitu Kozmos. Turnaja sa zúčastnili tímy a skupiny ultras či fans z Belgicka, Nemecka, Česka, Poľska, Chorvátska, Ukrajiny a Bieloruska.

8. ročník UAFA CUP 2020 sa uskutoční v dňoch 26.-27. júna. Okrem futbalu opäť pripravujeme zaujímavý sprievodný program, diskusie, premietanie či koncerty, o ktorých budeme priebežne informovať tu.

FB: https://www.facebook.com/uafacup/

Insta: https://www.instagram.com/uafacup/.

Určite ich sleduj!

Tešíme sa na teba a na starých aj nových kamarátov a kamarátky z rôznych krajín.

ŠPORTU ZDAR A FAŠISTOM ŽIADEN PRIESTOR!

UAFA CUP CREW

______________________________________________________________________

UAFA CUP is an international, benefit, antiracist / D.I.Y. football tournament and an antifascist event which we have been organizing as a part of the initative Tribúny sú naše, together with Ultras Trenčín and Legia Laugarício since 2013. Ever since we have supported various social projects, persecuted antifascists at home and abroad, people in difficult life situations and even the democratic football club FK Kozmos with a total sum over 9000€. Teams, ultras and fans from Belgium, Germany, Czech Republic, Poland, Croatia, Ukraine and Belarus have taken part in our tournament.

UAFA CUP 2020 will take place on the 26th and 27th of June. Apart from the tournament, we are preparing an interesting program with discussions, movie screenings and concerts, which we will inform about here.

FB: https://www.facebook.com/uafacup/

Insta: https://www.instagram.com/uafacup/

Stay tuned!

We are looking forward to welcoming you and all our friends from various countries.

NO FOOTBALL FOR FASCISTS!

UAFA CUP CREW