V tomto článku sa nechceme detailne venovať incidentu z uplynulého víkendu, keďže najlepšie ho opísali samotní členovia a členky Ultras Trenčín a oficiálny fanklub Légia Laugaricio v ich stanovisku. Agresívna, premotivovaná bezpečnostná služba ozbrojená pieskovými rukavicami, boxermi, pelendrekmi, či obuškom vyrobeným z tyče na vlajky, ktoré pri vstupe fanúšikom AS najprv zadržala SBS, naozaj pôsobila a konala tak, ako by si po zápase chcela hlavne do niekoho „jebnúť“. V tomto článku sa chceme pozrieť na to, aká by mala byť rola usporiadateľov podľa predpisov SFZ, UEFA a medzinárodných odporúčaní a ako diametrálne sa to líši od reality futbalových štadiónov.

Po víkendovom zápase medzi DAC Dunajská Streda a AS Trenčín sa na internete, v novinách a dokonca aj v televízii objavili zábery zo zásahu od usporiadateľskej služby v Dunajskej Strede proti fanúšikom a fanúšičkám AS Trenčín. Tento zásah bol označený samotnými Ultras Trenčín, klubom AS Trenčín a dokonca aj od niektorých médií a Únie Ligových Klubov, ako neprimeraný, neoprávnený či nebezpečný. Taktiež sa ukázalo, že takéto zásahy zo strany usporiadateľov sú bežné ako v Dunajskej Strede, kde má mnoho táborov podobné skúsenosti, tak aj inde po Slovensku.

Koncept usporiadateľskej služby, resp. „stevardov“ (z anglických stewards) prišiel na Slovensko zo západu. Cieľom je v priestoroch štadióna nahradiť políciu, ktorá nepozná realitu z prostredia fanúšikov a fankultúry, personálom, ktorý bude schopný reagovať citlivejšie, vhodnejšie a neagresívne voči fanúšikom. Samozrejme, ani v iných krajinách nie sú usporiadateľské služby práve vzorové a nezriedka sa vyskytnú problémy so správaním, vulgárnosťami, či prehnaným násilím zo strany stevardov. Vo všeobecnosti by ich pôsobenie malo byť preventívne, aby sa predchádzalo zbytočným konfliktom. Tiež nezabúdajme, že usporiadateľské služby sú v mnohom aj na to, aby pomohli vytvárať príjemnú, konzumnú atmosféru a zapadajú do problémov moderného futbalu. Keďže sme ale nútení s nimi existovať kým navštevujeme najvyššie súťaže, je vhodné aby sme niečo o usporiadateľskej službe vedeli.

Na Slovensku zaviedol povinnosť klubom zabezpečovať usporiadateľskú službu zákon o organizovaní verejných športových podujatí (1/2014, z.z.) Podľa tohto zákona je cieľom usporiadateľskej služby:

 • zabezpečenie pokojného priebehu podujatia v súlade so zákonom a účelom podujatia, (§8, ods. 1)
 • udržanie verejného poriadku a ochrana bezpečnosti, (§8, ods. 1)
 • zdravia, (§8, ods. 1)
 • mravnosti, (§8, ods. 1)
 • majetku, (§8, ods. 1)
 • životného prostredia(§8, ods. 1)
 • zaistenie informovanosti a pohodlia účastníkov podujatia. (§8, ods. 1)

 

O povinnostiach členov usporiadateľskej služby sa dozvieme, že majú vykonávať svoju činnosť tak aby:

 • bola zaistená bezpečnosť účastníkov podujatia.“ (§14, ods 2, bod a)
 • „…jeho správanie alebo konanie nebolo dôvodom na vyvolanie alebo rozšírenie hrubej neslušnosti alebo výtržnosti účastníkov podujatia. (§14, ods. 2, bod b).
 • Člen usporiadateľskej služby vždy označený s vestou s nápisom SECURITY alebo USPORIADATEĽ s identifikačným číslom na prednej aj zadnej strane vesty (§14, ods. 2, bod h).

Zákon tiež dáva právomoci usporiadateľom:

 • vykonávať osobnú prehliadku pri vstupe s dôrazom, aby ju vykonávala osoba rovnakého pohlavia,
 • zakázať vstup osobám „zjavne“ pod vplyvom alkoholu,
 • vyzvať divákov na upustenie od porušovania poriadku, prípadne ho alebo ju následne vyviesť zo štadióna,
 • vyžiadať si doklady na zistenie totožnosti a odovzdať ich PZ SR,
 • nevpustiť na štadión osobu, ktorá má zákaz vstupu na športové podujatia,
 • zaistiť a zdokumentovať (nie ukradnúť a zničiť) predmety, ktoré nie je dovolené vnášať na štadión.

Výkon služby usporiadateľov ale musí prebiehať tak, aby nebol dôvodom na „vyvolanie výtržností“ a na zabezpečenie pokojného priebehu podujatia a ochrany zdravia, majetku, pohodlia účastníkov a účastníčok. Taktiež zákon píše, že usporiadateľská služba má byť za týmto účelom riadne vyškolená.

“Stevard” z Dunajskej Stredy používa ako obušok kus zničenie tyče na mávacie vlajky, ktoré zabavili pri vstupe na štadión, pred zápasom DAC Dunajská Streda – AS Trenčín (21.10.2017)

 

Usporiadateľská služba vykonáva činnosť v mieste konania športového podujatia, teda hlavne na štadióne a pozemkoch k nemu patriacim, na verejnom priestranstve sa o priebeh udalostí stará polícia. V niektorých prípadoch je možné, že polícia – či už štátna alebo obecná – plní aj rolu usporiadateľa. Najčastejšie usporiadateľskú službu vykonáva súkromná bezpečnostná služba, ktorá má zmluvu s klubom.

Toto všetko je nie len v zákone, ale aj ďalej potvrdené v Organizačnom a návštevnom poriadku SFZ.  Skutočnosť, že rolou stevardov má byť zabezpečenie bezpečnosti a zdravia návštevníkov potvrdzuje aj UEFA vo svojom bezpečnostnom poriadku. Ak sa pozrieme ešte ďalej, tak stevardom, ich výcviku, právam, povinnostiam a správaniu sa venuje dokonca aj Rada Európy vo svojich odporúčaniach na túto tému. Ako to ale častokrát býva, tieto odporúčania neboli prevedené do praxe, za čo Rada Európy aj kritizovala Slovenskú Republiku.

 

Vyplýva nám z toho, že usporiadateľská služba by určite nemala:

 • komunikovať agresívne, nadávať ľuďom, ponižovať ich
 • biť fanúšikov a fanúšičky – či už päsťami alebo ozbrojení
 • demolovať a ničiť veci ktoré si donesieš na štadión – bez ohľadu na to či sú zabavené alebo nie
 • robiť si čo chcú a správať sa ako vládcovia štadióna.

 

Usporiadateľskou službou určite nemôže byť presypaná agresívna korba s obuškom/ boxerom/ pieskovými rukavicami a slzákom, evidentne zastrašujúca, neochotná alebo neschopná vyjadriť čo i len dôvod svojho konania, nie to ešte podať iné informácie.  Nebavíme sa iba o Dunajskej Strede, kde je tento problém najaktuálnejší, ale mnohí z nás si odniesli spomienky (čítaj rany) na ich agresívne správanie aj z iných štadiónov. Z tohto všetkého nám musí byť jasné, že kluby, SFZ a ULK nie sú schopní alebo ochotní zabezpečiť dodržiavanie zákona, ktorý pomohli pripravovať a z ktorého sa tak tešili. Nemôžeme preto čakať, že zákony a nariadenia okolo šprotu budú v praxi v prospech nás – fanúšikov a fanúšičiek.

Je veľmi dobré, že sa aktuálne tejto téme dostalo toľkej pozornosti. Nie je akceptovateľné, aby si súkromná bezpečnostná služba (alebo aj polícia) mohla dovoliť správať sa tak, ako predviedla „usporiadateľská služba“ v Dunajskej Strede. Cielené, prehnané, až bezdôvodné násilie voči hocikomu, a je jedno či ide o ultras alebo nie, nemôže byť tolerované. O to smutnejšie a hanebnejšie pôsobí vyjadrenie klubu DAC Dunajská Streda, ktorý sa tvári, že všetko je v súlade s kostolným poriadkom. Pritom jednoduchý pohľad na správanie ich usporiadateľov, v kombinácii so zákonom (pre tých, u ktorých zlyháva zdravý rozum) nám ukáže, že takéto správanie je presný opak , čo by mali stevardi robiť.

Čo ale ďalej? Možno bude pár dní okolo tejto témy rozruch, možno dostane klub pokarhanie alebo možno budú vyvodené dôsledky voči jednotlivcom z radov stevardov, kým sa zas neprevalí podobný incident. Skôr ale očakávame, že sa na to za krátko zabudne a nebodaj ešte budú stíhaní fanúšikovia, ako to už býva praxou. Nech už budú ďalšie dni hociaké, jedna vec je jasná. Násilie zo strany usporiadateľov nemôžeme ako fanúšikovia tolerovať. Treba ho zaznamenávať, monitorovať a zverejňovať a hlavne sa mu jasne a otvorene postaviť.