Rakúsko bolo do roku 2010 jednou z dvoch krajín Európy kde bolo možné na štadiónoch legálne používať pyro. Situácia sa však zmenila a vláda v roku 2009 prijala zákon, ktorý túto situáciu zmenil. Rakúski fans a ultras sa rozhodli proti situácii bojovať a založili kampaň: Pyrotechnik ist kein Verbrechen (Pyrotechnika nieje zločin). Do tejto kampane sa zapojili prakticky všetky rakúske ultras skupiny a dostali aj veľkú podporu zo zahraničia.

Prinášame vám info z oficiálnej stránky, kde  autori opisujú kampaň a jej ciele.

Novoupravený zákon o pyrotechnike vstúpil v Rakúsku do platnosti 4. januára 2010. Je to sprísnenie predošlých právnych opatrení, hlavne citeľný nárast trestov, a znamená zásah do kultúry aktívnych rakúskych futbalových fanúšikov hlavne preto, lebo do legislatívneho procesu neboli zapojení.

Zákon bol prijatý politikmi, ktorí o pyrotechnike nemajú žiadnu predstavu a nerozumejú jej a nie ľuďmi, ktorí s ňou narábajú každý týždeň. Pretlačený bol ministrom vnútra Fekterom v skrátenom procese a je založený na nepravdivých číslach a dátach národnej ligy a ministerstva vnútra. Tieto čísla a dáta nahrávajú potrebe takéhoto zákona, spájajú pyrotechniku s násilím, čo je úplne absurdný a umelo vytvorený predpoklad založený na nesprávnom používaní pyrotechniky v spojení s futbalom.

Bližší pohľad odhalí, že prípady, ktoré sú spomínané, boli spôsobené delobuchmi. Tieto sú však odmietané samotnou fanúšikovskou scénou a všeobecne sú medzi nimi považované za nebezpečné. Svetlice sa však využívajú bez menších či väčších incidentov v celej republike už niekoľko rokov.

Samozrejme, že určité riziko nemožno poprieť, ale to je prítomné všade (doprava, práca…), a možno ho eliminovať zodpovedným narábaním. Minulé roky ukázali, že svetlice nepredstavujú pri zodpovednom používaní riziko.

Naviac existuje veľa možností, ako urobiť používanie pyrotechniky ešte bezpečnejším, ale okrem fanúšikovskej scény sa nikto prevenciou možných nehôd nezaoberal. Médiá a politici sa radšej orientovali na kriminalizáciu futbalových fanúšikov a obmedzovanie ich práv.

Roky poskytovali sviece a ohne na rakúskych futbalových štadiónoch emócie a často krát zmieňovanú „južanskú atmosféru“ . Kluby, noviny a televízne stanice z fotiek s pyrotechnikou profitovali, no zároveň pyro ohovárali a zhadzovali.

Rakúska stanica ORF napríklad pravidelne ohlasuje nastávajúce zápasy obrazmi s ohnivou atmosférou. Tá sa vždy stretne s chválou zo strany komentátorov zimných športov, no je automaticky spájaná s násilím pri futbale. Toto je samozrejme vytrhnuté z reality, lebo pyrotechnika slúži výlučne ako vizuálne pozadie našich emócií. Nie je vyjadrením agresie a ani ju nepodporuje.

Nie sme proti pyrotechnike na lyžiarskych tratiach, len chceme poukázať na dvojitý meter, ktorým sa nahliada na rovnakú tému a ktorý je prezentovaný médiami.

Pyrotechnika v športoch, ako vyjadrenie emócií, nesmie byť zakázaná, trestaná a pokutovaná.

Výnimky v zákone pre nás nie sú uspokojivé, lebo sú len alibistickým nástrojom politikov. Odmietame ich, lebo uberajú na našej emocionalite, spontánnosti a autonómii.

Napriek tomu vyzývame:

  • nepoužívať delobuchy a petardy
  • neprerušovať hru nezodpovedným používaním pyrotechniky a neohrozovať ostatných návštevníkov a personál štadiónu
  • poskytovať nádoby s vodou alebo pieskom na bezpečné zahasenie v sektore
  • nehádzať svetlice a ohne na hraciu plochu

Vyzývame všetkých kompetentných na umožnenie zodpovednej manipulácie s pyrotechnikou s ohľadom na podmienky na jednotlivých štadiónoch.

 

4530387200_47e3aed9d1

 

Pyro z rakúskych štadiónov po roku 2010 nevymizlo, ale dovtedy legálna záležitosť sa stala zo dňa na deň priestupkom a problémom. Pozitívom je, že sa za kampaň postavili aj mnohí hráči z rakúskej bundesligy a dostala tiež veľa solidárnej podpory zo zahraničia. Viedla aj k založeniu podobnej kampane v Nemecku – Pyrotechnik legalisieren (Legalizujte Pyrotechniku), ktorá má silnú podporu medzi nemeckými fans a ultras. Rakúski ultras aj naďalej bojujú a budú bojovať proti zákazu pyra.

Pre viac info o kampani navštív: www.pyrotechnik-ist-kein-verbrechen.at