Od sezóny 2012/13 bude na Slovensku, ale aj v ostatných krajinách UEFA, zavedený nový predpis. Kluby pôsobiace v najvyšších ligových súťažiach budú povinné zamestnať kontaktného pracovníka s fanúšikmi (orig. Supporters Liason Officer – ďalej SLO). Je to súčasťou nového licenčného systému UEFA, na základe ktorého národné zväzy udeľujú ligové licencie jednotlivým klubom. Z hľadiska fans je zavedenie SLO dôležitým krokom, ktorý môže výrazne ovplyvniť naše postavenie a fungovanie. Čo vlastne SLO je, čo predstavuje a ako môže ovplyvniť fungovanie a postavenie fans a ultras si povieme v tomto článku.

Povinné zavedenie SLO vychádza zo skúseností z viacerých krajín a klubov, kde funkcia SLO existuje už niekoľko rokov. Pozícia SLO funguje v mnohých krajinách – napr. Nemecko, Francúzsko, Anglicko, Dánsko ale napríklad aj v Česku (Slovan Liberec). SLO boli pôvodne zavedení v kluboch, kde sa klub aj fanúšikovia snažili nájsť spôsob akým lepšie spolupracovať.

Podľa nariadení UEFA, má SLO predstavovať kontaktný bod medzi fanúšikmi a klubom, ktorý má zabezpečiť dialóg a všeobecnú komunikáciu medzi klubmi a fans. Funkcia SLO by v ideálnom prípade mala plniť úlohu zástupcu fanúšikov v štruktúrach klubu, ktorý im môže tlmočiť názory fans a naopak informovať fans o dianí v klube, predchádzať konfliktom a zabezpečiť, aby fans, ich názory a problémy boli vypočuté. SLO by teda v praxi mal byť človek ktorý pochádza z miestneho fans prostredia a je v ňom rešpektovaný.

Ďalšiu rolu by mal SLO mať pred zápasmi kedy má komunikovať s klubom, SLO domáceho, resp. hosťovského týmu a bezpečnostnými zložkami a usporiadateľmi na zabezpečenie hladkého príchodu a odchodu fans, zabezpečenia ich potrieb (WC, občerstvenie atď.) a predchádzanie konfliktov s políciou a usporiadateľmi.

Koncept SLO má dávať fanúšikom nástroje, ktorými môžeme lepšie presadiť naše požiadavky v klube  a násjť spôsob, ktorým s klubom kooperovať v otázkach ako pyro, choreo a výjazdy, alebo iné. SLO má potenciál byť pre fanúšikov pozitívnym prvkom v klubových štruktúrach.

Prax však môže byť iná. Keď bol SLO zavádzaný v Nemecku, niektoré kluby na tento post dosadili človeka, ktorého hlavným cieľom bolo buď predávať suveníry alebo nemal ani potuchu o fans a ultras scéne, prípadne sa klub cez tohoto človeka snažil vytlačiť aktívnych fans a ultras z ich postavenia v klube. Podobné situácie môžu veľmi ľahko nastať aj v mnohých českých a slovenských kluboch. Keďže sa jedná o povinné nariadenie, ktoré je pre kluby existenčne záväzné, mali by sme sa snažiť z neho vyťažiť  maximum.

Odporúčania UEFA ohľadom postu SLO jasne hovoria, že osoba, ktorá v klube bude vykonávať post SLO, by mala pochádzať z prostredia fans a mala s nimi dobré kontakty. Z hľadiska reálneho fungovania SLO sa jedná o veľmi logickú požiadavku – SLO nemá vzťahy s miestnymi fans = zlá/neexistujúca komunikácia. Ak chceme, aby zavedenie SLO malo pozitívny dopad na fans scénu, je nutné byť iniciatívni.

V kluboch ktoré už teraz majú zavedenú funkciu SLO (v našom regióne je to napr. Slovan Liberec), išlo väčšinou o postup ktorý bol riešený spolu s fanúšikmi. V mnohých kluboch sú terajší SLO bývalí členovia fans alebo ultras skupín, ktorých si medzi sebou zvolili fans a navrhli vedeniu klubu. To je cieľ, o ktorý by sme sa mali snažiť aj my. Ak chceme aby v našich kluboch SLO presadil naše požiadavky a fungoval v náš prospech, tak je najlepšie aby pochádzal zo samotnej fans scény.

SLO budú musieť byť klubmi zavedení pred začiatkom najbližšej sezóny. To nám necháva pár mesiacov pripraviť sa. Vhodné by bolo:

  • prediskutovať funkciu SLO v tvojom klube s ostatnými členmi fans alebo ultras skupiny
  • kontaktovať klub a zistiť ako plánuje v tomto smere postupovať – ako sa na tento krok pripravuje, či plánuje zavedenie SLO riešiť s fanúšikmi atď.
  • skúsiť nájsť vhodného kandidát s pomedzi fans a ultras scény – niekoho o kom si môžete byť istý, že je spoľahlivý a bude zastupovať záujmy fanúšikov
  • komunikovať s klubom a snažiť sa pretlačiť vašeho/vami podporovaného kandidáta

Téme SLO sa budeme venovať v najbližších článkoch. Plánujeme monitorovať kroky a postoje klubov ohľadom zavedenia SLO, o ktorých vás budeme informovať.

Pre viac info (anglicky) o Koordinatorovi styku s fanúšikmi (SLO) navštív stránku Supporters Direct.