Football Supporters Europe (FSE) je nezávislá, demokraticky organizovaná sieť Európskych futbalových fans. FSE má členov v 37 krajinách po celej Európe.  FSE vznikla v Júli roku 2008 v Londýne, kde sa konal prvý európsky kongres futbalových fanúšikov. Londýnsky kongres, ktorý sa konal na Emirates Stadium Arsenalu, mal medzi účastníkmi zastúpenie z väčšiny Európskych krajín, ktorí riešili spoločné problémy fans v Európe. V Londýne  bola založená sieť FSE s cieľom vytvoriť štruktúru pre fanúšikov z celej Európy. Keďže moderný futbal so sebou prináša mnohé problémy: vysoké ceny lístkov, zvyšujúca sa represia a kontrola na tribúnach, je nutné, aby fans mali možnosť spoločne proti týmto problémom postupovať.

V roku 2009 sa konal druhý konres v nemeckom Hamburgu, kde aj FSE sídli, aby sa pokračovalo v začatej práci z Anglicka. Bolo nutné spájať fans, organizácie fanúšikov a ultras z Európy, aby vznikol spoločný dialóg. Od kongresu v Hamburgu bola vytvorená členská štruktúra, ktorá je otvorená ako celým skupinám tak aj jednotlivcom a dáva im možnosť určovať smerovanie FSE na každoročných stretnutiach.
Medzi dlhodobé ciele FSE patrí boj o dekriminalizáciu/legalizáciu pyrotechniky, povolenie sektorov na státie či boj za finančnú transparentnosť klubov a zväzov. Tie však vyžadujú dlhý a spoločný boj na rôznych frontoch.

Aktivity

FSE nieje len prázdnou štruktúrou, ale má aj vlastné aktivity a kampane. Doposiaľ najvýraznejšou bola kampaň – Our Game Our Time (Náš Šport Náš Čas),  do ktorej sa zapojili fans od Anglicka až po Izrael, od Borussie Dortmund po Tottenham Hotspurs. Cieľom bol boj proti neustálym presunom časov zápasov na nezmyselné hodiny, ktoré tak neumožňujú mnohým fanúšikom prísť. Kampaň bola z časti úspešná, keďže po jej ukončení Švédsky futbalový zväz zaviedol prísne pravidlá pre kluby a určil čas v ktorých sa môžu hrať zápasy.

FSE momentálne prevádzkuje kampaň Whistleblower – ktorá monitoruje podmienky na zápasoch UEFA – ceny lístkov a správanie usporiadateľov. Taktiež pripravuje aktivity na tohtoročné EURO 2012 – ako fans embassies (informačné body pre fans z rôznych krajín kde môžu získať informácie vo svojom jazyku), alebo Fan Guide (sprievodca po EURO 2012 – základné informácie o mestách, ubytovaní, štadiónoch, strave a pomeroch).
Hlavná časť aktivít FSE je zameraná na podporu fans z rôznych krajín Európy pri boji za svoje požiadavky a práva alebo proti represii. Keďže mnoho fans a ultras čelí značným problémom vo svojich mestách a krajinách, FSE si dalo za jeden z hlavných cieľov podporovať aktívne skupiny v jednotlivých krajinách. Aktivity FSE pochádzajú z iniciatívy a potrieb svojich členov.

Ak chceš viac informácii o FSE navštív: www.fanseurope.org alebo Facebook: Football Supporters Europe.